Seminarieprogram 2017

Samlad kunskap presenteras på kort tid i våra två seminarietält, Axet och Vippan. Seminarierna genomförs i samarbete med Arvensis, facktidningen för växtodlare. Ingår i entréavgiften. Välkommen!


Onsdag 28 juni 2017

11.00 Smart tillage. Mässans tema bjuder på intressant kunskap. Föredragshållare: Marcus Willert. Arrangör: Borgeby Fältdagar

11.00 Klimatsäkra ditt lantbruk. De senaste årtiondens skadestatistik talar sitt tydliga språk - kostnaderna för skador relaterade till naturskador ökar år från år. Seminariet vill belysa hanteringen av risker, både på en strategisk och praktisk nivå. Föredragshållare: Pär Holmgren & Johan Litsmark, Länsförsäkringar Skåne

12:00 Prissäkring av jordbruksprodukter med råvarucertifikat – så gör man! Jordbruket är utsatt för stora variationer i priserna både på det man producerar och säljer och på det man köper in för sin produktion. Men det går att säkra sig mot detta, helt eller delvis. Med hjälp av så kallade bull- och bearcertifikat kan man effektivt och enkelt skydda sig mot de negativa effekterna av sådana prisvariationer. I detta seminarium beskriver vi hur det går till rent praktiskt! Ingvar Matsson, råvaruspecialist Swedbank, Arrangör: Swedbank & Sparbanken Skåne

12:00 Dupont

13:00 Arvensis miniseminarier

13:00 Andras avfall blir intäkter till din gård. Mikael Bengtson, Reagro AB

14:00 Byråkratin belastar och kostar. SLU, Växa Sverige och Hushållningssällskapet Halland

14:00 Vultus

15:00 Safe Salad. Odling, skörd, hantering och riskbedömning vid produktion av bay-leaf-grödor på friland i förhållande till mikrobiologiska risker, SLU

15:00 Öka din lönsamhet med vall i växtföljden. Arrangör: Jordbruksverket. Föredragshållare: Håkan RosenqvistTorsdag 29 juni 2017

10.00 Vi lanserar en ny tjänst. Skira AB

11.00 Smart tillage. Mässans tema bjuder på intressant kunskap. Föredragshållare: Marcus Willert. Arrangör: Borgeby Fältdagar

11.00 Klimatsäkra ditt lantbruk. De senaste årtiondens skadestatistik talar sitt tydliga språk - kostnaderna för skador relaterade till naturskador ökar år från år. Seminariet vill belysa hanteringen av risker, både på en strategisk och praktisk nivå. Föredragshållare: Pär Holmgren & Johan Litsmark, Länsförsäkringar Skåne

12:00 Prissäkring av jordbruksprodukter med råvarucertifikat – så gör man! Jordbruket är utsatt för stora variationer i priserna både på det man producerar och säljer och på det man köper in för sin produktion. Men det går att säkra sig mot detta, helt eller delvis. Med hjälp av så kallade bull- och bearcertifikat kan man effektivt och enkelt skydda sig mot de negativa effekterna av sådana prisvariationer. I detta seminarium beskriver vi hur det går till rent praktiskt! Ingvar Matsson, råvaruspecialist Swedbank, Arrangör: Swedbank & Sparbanken Skåne

12:00 Energiengagemang

13:00 Arvensis miniseminarier

13:00 Safe Salad. Odling, skörd, hantering och riskbedömning vid produktion av bay-leaf-grödor på friland i förhållande till mikrobiologiska risker, SLU

14:00 Byråkratin belastar och kostar. SLU, Växa Sverige och Hushållningssällskapet Halland

15:00 Öka din lönsamhet med vall i växtföljden. Arrangör: Jordbruksverket. Föredragshållare: Håkan Rosenqvist


 


Kontaktperson för våra seminarier på mässan

Emma Hjelm, emma.hjelm@hushallningssallskapet.se eller tel. 0708-16 10 69.