Seminarieprogram 2017

Samlad kunskap presenteras på kort tid i våra två seminarietält, Axet och Vippan. Seminarierna genomförs i samarbete med Arvensis, facktidningen för växtodlare. Ingår i entréavgiften. Välkommen!


Onsdag 28 juni 2017

11.00 Smart tillage - idéer för växtodlare med intressen på djupet … och för helheten! Mässans tema bjuder på seminarium med jordbearbetning i fokus. Under de senaste åren har det hänt otroligt mycket – över hela världen! Och det kommer att hända mycket i framtiden! Nya maskinlösningar och nya odlingsstrategier med t.ex. mellangrödor möjliggör att det kan bli stora steg framåt. För att välja den bästa lösningen blir helhetstänkandet allt viktigare. Rätt bearbetning bestäms av den konkreta situationen i fält och av grundläggande faktorer som t.ex. biologi, växtföljd och markstruktur.  Bli smart och agera utifrån förutsättningarna på din gård och flexibelt utifrån den konkreta situationen! Kom och låt dig inspireras av konkreta praktiska exempel och nya idéer och tankar! Marcus Willert, HIR Skåne. Arrangör: Borgeby Fältdagar

11.00 Klimatsäkra ditt lantbruk. De senaste årtiondens skadestatistik talar sitt tydliga språk - kostnaderna för skador relaterade till naturskador ökar år från år. Seminariet vill belysa hanteringen av risker, både på en strategisk och praktisk nivå. Pär Holmgren & Johan Litsmark, Länsförsäkringar Skåne

12:00 Prissäkring av jordbruksprodukter med råvarucertifikat – så gör man! Jordbruket är utsatt för stora variationer i priserna både på det man producerar och säljer och på det man köper in för sin produktion. Men det går att säkra sig mot detta, helt eller delvis. Med hjälp av så kallade bull- och bearcertifikat kan man effektivt och enkelt skydda sig mot de negativa effekterna av sådana prisvariationer. I detta seminarium beskriver vi hur det går till rent praktiskt! Ingvar Matsson, råvaruspecialist Swedbank, Arrangör: Swedbank & Sparbanken Skåne

12.00 Skadegörare i höstraps. Bekämpningsstrategier för vivlar och rapsbaggar. Vi presenterar vårt nya preparat - Lumiposa® - ett nytt betningsmedel mot skadeinsekter i höstraps, Göran Magnusson, Ingrid Bechtel, Henke Claeson, Dupont

13:00 ARVENSIS miniseminarier - Öka lönsamheten i växtodlingen. Tidningen Arvensis håller miniseminarier med fokus på hur vi ökar lönsamheten i växtodlingen. Tre rådgivare från HIR Skåne får en kvart var för att presentera möjligheter för ökad lönsamhet: Hortorådgivare Anna-Mia Björkholm skannar av möjligheterna med trädgårdsgrödor. Ekorådgivare Per Modig ger dig svar om ekologisk odling är något för dig och Stefan Gustavsson, seniorrådgivare i ekonomi, talar under rubriken Rimlig markkostnad och hur du kommer dit.

13:00 Andras avfall blir intäkter till din gård. Är du lantbrukare med lediga utrymmen på din gård eller har du ett åkeri och nära kontakt med lokala lantbrukare? ReAgro erbjuder dig bättre lönsamhet genom ökad användning av maskiner och lagringsutrymmen, en regelbunden intäkt under hela året och tillgång till naturliga näringsämnen. Som samarbetspartner till ReAgro arbetar du i ditt närområde och servar företag med hämtning, hantering och återvinning av deras avfall. Du arbetar i ReAgros namn men genom ditt eget företag och med din egen lastbil mm. Du får därigenom en kombination av ditt eget företags effektivitet och ReAgros 20-åriga kunskap om återvinning. Mikael Bengtson, ReAgro AB.

14:00 Ökande byråkrati belastar lantbruket. Hälften av landets lantbrukare känner sig stressade av lantbruksrelaterad lagstiftning och myndighetsutövning. I seminariet kommer nya delar av projektresultatet presenteras från en undersökning där 47 lantbrukare

under ett halvårs tid, förde dagbok över tid som lagts, dess kostnad och upplevelsen av myndighets- och branschrelaterad administration. Christina Lunner Kolstrup, SLU, Helena Lans Strömblad, Växa Sverige, Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

14:00 Vultus - Fieldscan. Vultus använder drönare och bildanalys för att skanna av fält och skapa sortspecifika spridningsrekommendationer. I detta seminarium kommer vi gå igenom hur det fungerar och vart vi tror precisionsodling kommer att gå i framtiden. William Håkansson, Vultus.

15:00 Säkra bladgrönsaker - från jord till bord. Bladgrönsaker är nyttiga, men då de ofta äts råa är det extra viktig att de inte bär på smittor som kan orsaka magsjuka. I ett fyraårigt forskningsprojekt har drygt 20 forskare från SLU i Alnarp och Ultuna samt olika grupper vid Lunds universitet studerat vilka bakterier som finns på bladytan och betydelse av kvävegödsling med mera. Hör mer om forskningens resultat i seminariet. Beatrix Alsanius och Lars Mogren, SLU

15:00 Öka din lönsamhet med vall i växtföljden. Skörden av spannmål kan öka om du väljer att införa vall i en spannmålsdominerad växtföljd. Vallen kan hjälpa till att höja lönsamheten i hela växtföljden såväl som i enskilda grödor. Dina kostnader per ton spannmål minskar särskilt om vallen ersätter grödor med låg lönsamhet. Inte minst eftersom både energi- och proteinproduktionen kan bli högre i spannmål som odlas i en växtföljd med vall, än i växtföljden utan vall. Seminariet finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram. Håkan Rosenqvist. Arrangör: Jordbruksverket

16:00 Syra till gödsel sparar kväve. Surgörning av flytgödsel med svavelsyra minskar ammoniakavgången och därmed sparas lättillgängligt kväve till växterna. Förutom ett ökad gödselvärde och att växternas behov av svavel tillgodoses, visar erfarenheter från Danmark och resultat från svenska fältförsök att surgörning kan öka skörden. Hittills har tekniken bara funnits i Danmark, men nu kommer den genom EU-projektet Baltic Slurry Acidification även att provas och demonstreras i Sverige. Erik Sindhöj & Gunnar Lundin RISE, Line strand Hushållningssällskapet HS Konsult, Uppsala

16:00 Möjligheter till högre ersättning för din elproduktion. När man utgår från kända fakta om energimarknaden, pekar långtidsprognoserna för elprisets utveckling på ett lågprisscenario – åtminstone fram emot 2020. Å andra sidan kommer det sannolikt bli en större rörlighet på priset på kort sikt, på grund av utbyggnaden av förnybar elproduktion. För elproducenterna innebär det att långa avtal ger låg ersättning, men att det också finns möjligheter att få upp ersättningen med en mer aktiv försäljningsstrategi. Sten Lillienau, Neas Energy
 

Torsdag 29 juni 2017

10.00 Välkommen på solskensmorgon. Förutsättningarna för solelsproduktion har aldrig varit bättre. Solceller har sjunkit kraftigt i pris under senare år och har nu stabiliserats på en nivå som gör att det är lönsamt att investera i sin egen solelsproduktion. Kom och lyssna på Lars Andrén, som är Sveriges mest anlitade energiföreläsare, så får du veta mer om hur solenergi kan bidra till en bättre framtid genom hållbar och trygg energiproduktion. Du får också möjlighet att få svar på just dina frågor om solpaneler och solelsproduktion. Lars Andrén, Kraftringen. 

10.00 Tänk om mellangårdshandel var lika smidigt och säkert som Swish? Vi har tagit fram en digital lösning för att göra mellangårdshandel mellan lantbrukare enkel, säker och mer lukrativ. Vår lösning måste möta tuffa utmaningar som säker betalning, vägning av grödor, automatisk transportbokning, kontraktskrivning och hur man tillhandahåller en öppen marknadsplats. Välkommen att se hur lösningen ser ut idag. Vi ser också fram emot åsikter, förslag och en het diskussion om framtidens mellangårdshandel, Joel Glemne, Skira AB

11.00 Smart tillage - idéer för växtodlare med intressen på djupet … och för helheten! Mässans tema bjuder på seminarium med jordbearbetning i fokus. Under de senaste åren har det hänt otroligt mycket – över hela världen! Och det kommer att hända mycket i framtiden! Nya maskinlösningar och nya odlingsstrategier med t.ex. mellangrödor möjliggör att det kan bli stora steg framåt. För att välja den bästa lösningen blir helhetstänkandet allt viktigare. Rätt bearbetning bestäms av den konkreta situationen i fält och av grundläggande faktorer som t.ex. biologi, växtföljd och markstruktur.  Bli smart och agera utifrån förutsättningarna på din gård och flexibelt utifrån den konkreta situationen! Kom och låt dig inspireras av konkreta praktiska exempel och nya idéer och tankar! Marcus Willert, HIR Skåne. Arrangör: Borgeby Fältdagar

11.00 Klimatsäkra ditt lantbruk. De senaste årtiondens skadestatistik talar sitt tydliga språk - kostnaderna för skador relaterade till naturskador ökar år från år. Seminariet vill belysa hanteringen av risker, både på en strategisk och praktisk nivå. Pär Holmgren & Johan Litsmark, Länsförsäkringar Skåne

12:00 Prissäkring av jordbruksprodukter med råvarucertifikat – så gör man! Jordbruket är utsatt för stora variationer i priserna både på det man producerar och säljer och på det man köper in för sin produktion. Men det går att säkra sig mot detta, helt eller delvis. Med hjälp av så kallade bull- och bearcertifikat kan man effektivt och enkelt skydda sig mot de negativa effekterna av sådana prisvariationer. I detta seminarium beskriver vi hur det går till rent praktiskt! Ingvar Matsson, råvaruspecialist Swedbank, Arrangör: Swedbank & Sparbanken Skåne

12:00 Bygg din egen solcellspark. Fler och fler lantbruk funderar på att skaffa solceller. Ibland kan det vara mer lönsamt att bygga en solcellspark istället för att montera på taket. Vad passar bäst för dig? På den här föreläsningen tar vi dig igenom alla de steg du bör tänka på innan du monterar solceller, hur man optimerar anläggningen utifrån förbrukningsprofil och hur du löpande får bäst lönsamhet på din anläggning när allt är inkopplat och klart. Oavsett om du funderar på att installera solceller på taket eller på marken får du garanterat något matnyttigt med dig hem. Sven Bodestedt och Fredrik Davidsson, EnergiEngagemang

13:00 ARVENSIS miniseminarier - Öka lönsamheten i växtodlingen. Tidningen Arvensis håller miniseminarier med fokus på hur vi ökar lönsamheten i växtodlingen. Tre rådgivare från HIR Skåne får en kvart var för att presentera möjligheter för ökad lönsamhet: Hortorådgivare Anna-Mia Björkholm skannar av möjligheterna med trädgårdsgrödor. Ekorådgivare Per Modig ger dig svar om ekologisk odling är något för dig och Stefan Gustavsson, seniorrådgivare i ekonomi, talar under rubriken Rimlig markkostnad och hur du kommer dit.

13:00 Säkra bladgrönsaker - från jord till bord. Bladgrönsaker är nyttiga, men då de ofta äts råa är det extra viktig att de inte bär på smittor som kan orsaka magsjuka. I ett fyraårigt forskningsprojekt har drygt 20 forskare från SLU i Alnarp och Ultuna samt olika grupper vid Lunds universitet studerat vilka bakterier som finns på bladytan och betydelse av kvävegödsling med mera. Hör mer om forskningens resultat i seminariet. Beatrix Alsanius och Lars Mogren, SLU

14:00 Vatten inom lantbruket - resurs eller belastning? Två ämnen kring bevattning- och markavvattningsfrågor kommer tas upp. Vad finns för lagliga förutsättningar att utnyttja vattenresursen inom fastigheten till bevattning inom lantbruket? Även kvittblivning av dräneringsvatten kommer tas upp. Jonas Månsson, advokat. Delphi.

14:00 Ökande byråkrati belastar lantbruket. Hälften av landets lantbrukare känner sig stressade av lantbruksrelaterad lagstiftning och myndighetsutövning. I seminariet kommer nya delar av projektresultatet presenteras från en undersökning där 47 lantbrukare under ett halvårs tid, förde dagbok över tid som lagts, dess kostnad och upplevelsen av myndighets- och branschrelaterad administration. Christina Lunner Kolstrup, SLU, Helena Lans Strömblad, Växa Sverige, Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

15:00 Öka din lönsamhet med vall i växtföljden. Skörden av spannmål kan öka om du väljer att införa vall i en spannmålsdominerad växtföljd. Vallen kan hjälpa till att höja lönsamheten i hela växtföljden såväl som i enskilda grödor. Dina kostnader per ton spannmål minskar särskilt om vallen ersätter grödor med låg lönsamhet. Inte minst eftersom både energi- och proteinproduktionen kan bli högre i spannmål som odlas i en växtföljd med vall, än i växtföljden utan vall. Seminariet finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram. Håkan Rosenqvist. Arrangör: Jordbruksverket.

 


Kontaktperson för våra seminarier på mässan

Emma Hjelm, emma.hjelm@hushallningssallskapet.se eller tel. 0708-16 10 69.