PRESSMEDDELANDE 2022-03-29

Vall- och grovfoder är temat för Borgeby Fältdagar 2022 

Vall och grovfoder är temat då Borgeby Fältdagar slår upp portarna i 2022. Med detta tema vill arrangören engagera alla; från deltidslantbrukare med några enstaka hektar vall och grovfoder i sin växtodling, till djurbönder och stora maskinstationer.

Enligt Jordbruksverkets statistik utgör vall hälften av Sveriges åkermark. Lägger vi till andra fodergrödor som exempelvis majs blir arealen ännu större. Vallen i foderstaten är nu viktigare än någonsin för gårdar med djurproduktion då priset på spannmål och färdigfoder rusat i höjden.                                                                                                                                      Vallodlingen är också ett utmärkt komplement på de gårdar som har ensidig växtföljd och är en mycket bra förfrukt där problemogräs blir lättare att hantera med vallen i växtföljden.

 

Temaområde

I år har arrangören skapat ett särskilt temaområde på mässan med odlingar, montrar, seminarier på tema Vall och Grovfoder och utställande företag. Detta för att möjliggöra för besökare som är särskilt intresserade av temat vall och grovfoder att fördjupa sig i ämnet.

I dagsläget finns det på temaområdet en uppsjö av demoodlingar;

  • Vallblandningar,
  • Insådd av renbestånd av gräsarter
  • Rapsetablering efter vallbrott
  • Mini-Gropen i vallparceller 
  • Skördetidpunkter av vall
  • Sortdemo majs
  • Ettårsgrödor för foder
  • Växtskyddsstrategier i majs

På området kommer också balkvalitet och lagring av ensilage diskuteras och demonstreras.HIR Skånes rådgivare finns på plats och håller i markvandringar och demonstrationer på temaområdet.  Ansvariga för temaområdet är Joakim Olsson, oslingsansvarig på Borgeby Fältdagar och Therese Tarler, växtodlingsrådgivare HIR Skåne.

 

Maskinkedjan - redan det mest välbesökta inslaget

Maskindemonstrationen för vallskörd är det efter Gropen mest välbesökta inslaget på Borgeby Fältdagar. Bakom mikrofonen vid dessa står Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare med specialområde vall och grovfoder på HIR Skåne. Mats poängterar hur vallskördekedjan förändrats över de senaste åren, som i takt med att tajmingen av skörden fått mer fokus.

”Kunder jag möter i min vardag diskuterar flitigt hur skördetidpunkten av vall kan optimeras eftersom den kraftigt påverkar kvalitén på skörden, men också och hur tidpunkten påverkar avståndet till nästa skörd. Detta ser vi extra mycket framemot att få diskutera på Borgeby i år." avslutar Mats.

 

 

För mer information om tema Vall och grovfoder 2022, kontakta:

Andreas Mårtensson, mässansvarig Borgeby Fältdagar.

Tel. +46 708 161012

Joakim Olsson  temaansvarig, Borgeby Fältdagar
Tel. +46(0)10-476 22 12

Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare, vall och grovfoder, HIR Skåne AB
e-post: mats.hakansson@hushallningssallskapet.se
Tel. +010-476 22 83

 

Borgeby Fältdagar, 29 juni–30 juni 2022
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare inom alla branschens grenar. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 450 svenska och internationella utställare och runt 20 000 besökare för att at del av ny kunskap, odlingar, tjänster och maskiner. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.