Vall- och grovfoder är temat för Borgeby Fältdagar 2022 

Vall och grovfoder är temat då Borgeby Fältdagar slår upp portarna i 2022. Med detta tema vill arrangören engagera alla; från deltidslantbrukare med några enstaka hektar vall och grovfoder i sin växtodling, till djurbönder och stora maskinstationer.

Enligt Jordbruksverkets statistik utgör vall hälften av Sveriges åkermark. Lägger vi till andra fodergrödor som exempelvis majs blir arealen ännu större. Vallen i foderstaten är nu viktigare än någonsin för gårdar med djurproduktion då priset på spannmål och färdigfoder rusat i höjden.                                                                                                                                      Vallodlingen är också ett utmärkt komplement på de gårdar som har ensidig växtföljd och är en mycket bra förfrukt där problemogräs blir lättare att hantera med vallen i växtföljden.

 

Temaområde

I år har arrangören skapat ett särskilt temaområde på mässan med odlingar, montrar, seminarier på tema Vall och Grovfoder och utställande företag. Detta för att möjliggöra för besökare som är särskilt intresserade av temat vall och grovfoder att fördjupa sig i ämnet.

På temaområdet finns en uppsjö av demoodlingar;

  • Vallblandningar,
  • Insådd av renbestånd av gräsarter
  • Rapsetablering efter vallbrott
  • Mini-Gropen i vallparceller 
  • Skördetidpunkter av vall
  • Sortdemo majs
  • Ettårsgrödor för foder
  • Växtskyddsstrategier i majs

På området kommer också balkvalitet och lagring av ensilage diskuteras och demonstreras.HIR Skånes rådgivare finns på plats och håller i markvandringar och demonstrationer på temaområdet.  Ansvariga för temaområdet är Joakim Olsson, oslingsansvarig på Borgeby Fältdagar och Therese Tarler, växtodlingsrådgivare HIR Skåne.

 

Seminarietältet Vallen bjuder på fullt program; 

Ons-9-18

 

Tors 9-17

 

9:30-10:00

Betning och utsädeskvalitet i majs - Magnus Nilsson Hushållningssällskapet Skåne

10:00-10:30

Ensileringsmedel, hur fungerar dom?-  Fredrik Eide Thorsil

10:10-10:40

Vallbrott utan glyfosat - Frans Johnsson Växtskyddscentralen

10:45-11:15

Tolka din grovfoderanalys-Ingela Lövquist HIR Skåne

10:50-11:20

Insådd av baljväxter på hösten - Ola Hallin Hushållningssällskapet Sjuhärad

11:30-12:15

Odla grovfoder till häst- Cecilia Muller SLU

11:30-12:00

Fördelning av kväve till vall - Anne-Maj Gustavsson SLU

12:30-13:00 

Minska ditt foderinköp – odla foderbetor, KWS

12:30-13:00 

Optimera lönsamhet via vall – nya tider kräver nya tankar, Ludvig & Co

13:00-15:00

Vallyftet Lantmännen/Yara

13:00-13:45

Prisutdelning Årets Vallmästare, Linda Grimstedt, Tidningen Husdjur och pristagare  

15:15-16:00

Bevattning och torktålighet i vall- Ingrid Wesström/Abraham Joel SLU

14:00-16:00

Vallyftet Lantmännen/Yara

 

 

16:15-17:00

Ensileringsmedel, hur fungerar dom?-  Fredrik Eide, Thorsil

     

 

Maskinkedjan - ett välbesökt inslag

Maskindemonstrationen för vallskörd är det efter Gropen mest välbesökta inslaget på Borgeby Fältdagar. Bakom mikrofonen vid dessa står Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare med specialområde vall och grovfoder på HIR Skåne. Mats poängterar hur vallskördekedjan förändrats över de senaste åren, som i takt med att tajmingen av skörden fått mer fokus.

”Kunder jag möter i min vardag diskuterar flitigt hur skördetidpunkten av vall kan optimeras eftersom den kraftigt påverkar kvalitén på skörden, men också och hur tidpunkten påverkar avståndet till nästa skörd. Detta ser vi extra mycket framemot att få diskutera på Borgeby i år." avslutar Mats.