TEMA 2018 - Precisionsodling

Precisionsodling är ett känt begrepp för många lantbrukare som används olika mycket på gårdar runt om i landet. Tekniken finns på många gårdar. Likaså finns möjligheter att samla in data; antingen via egna mätningar eller utnyttja fjärrtjänster som bygger på satellitbilder eller annan insamlad information.

 

De senaste åren har digitaliseringen på gårdarna tagit riktig fart, nya produkter och tjänster har lanserats. Fördelarna är många med att utnyttja de möjligheterna precisionsodling ger. Optimerad produktion leder till högre produktion, bättre kvalitet, bättre odlingsnetto, mindre miljöpåverkan och resurseffektivare odling.

Mer teknik och fler möjligheter kräver större kunskap av lantbrukaren. När man frångår generella strategier och får mera dataunderlag för beslut krävs det kunskap för att utvärdera all information och fatta rätt beslut utifrån detta.

Vi kommer på årets tema på Borgeby Fältdagar visa på ny teknik; hur den är möjlig att använda och vad man skall tänka på.

En speciell demoyta för precisionsodlingstemat är under planering. Denna yta ligger precis bredvid ingång 3 vid stora mattältet. Här kommer olika tekniker för precisionsodling testas och demonstreras i en demonstration som bygger på variationer.

I anslutning till odlingsytan finns ett tema tält. Här kommer det pågå aktivitet hela dagen, specialister och intressenter finns på plats. I tältet kommer det att finnas en mindre speakers corner där föredrag och seminarier kring precisionsodling presenteras under dagen.  I tematältet kommer även företag med koppling till precisionsodling ha möjlighet att ställa ut och presentera sig.

HIR Skånes rådgivare kommer att arrangera guidade visningar för små grupper där precisionsodling kommer att vara ämnet, missa inte detta tillfälle att följa med en expert.

Är du riktigt intresserad av precisionsodling så skall du anmäla dig till årets Pre-Event Borgeby  som arrangeras den 26 juni, dagen innan mässan öppnar. Detta är en heldagskonferens med fokus på precisionsodling. Vi kommer varva det bästa från Europa med det främsta i Sverige. Konferensen bjuder på en mix av praktiska lantbrukare och experter; allt för att ta din odling ett steg längre.

 

Välkommen till Borgeby Fältdagar i sommar, missa inte vårt tema precisionsodling!