TEMA 2019:  Vatten

 

 

 

Som en blå ådra genom demoområdet löper odlingarna som samlas under årets tema – vatten.

Från Labbet i den sydöstra änden via Torkstress med klassiska lantbruksgrödor, Droppbevattning i odling av grönsaker och bär, till den miljöfokuserade Sprutteknikdemon i sydvästra delen av mässans gröna hjärta.

Torkstressdemonstrationen, som den blivit döpt efter förra årets torka, har som mål att erbjuda en god diskussionsplats för torka kontra väta tillsammans med rådgivarna på plats. Demoodlingen består av potatis, höstvete, lucern och åkerböna som ställs emot varandra odlade under olika förhållanden;

  • Torka – under speciella regnskyddstak som utestänger 65 procent av nederbörden
  • Årets normala nederbörd
  • Bevattnat efter behov

Genom att praktiskt räkna antalet ax och mäta axens längd i spannmålen samt se närmre på knölsättningen i potatisen blir det förhoppningsvis tydligt hur vattnet agerar som tillväxtfaktor. Nyare försök gjorda i spannmål visar att fler skott produceras per kvadratmeter i de led som bevattnas tidigt på säsongen. Det är bara en av de frågor som man hoppas kunna diskutera på plats.

Välkommen till Borgeby Fältdagar i sommar, missa inte vårt tema vatten!