TEMA 2018 - Precisionsodling

Precisionsodling är ett känt begrepp för många lantbrukare som används olika mycket på gårdar runt om i landet. Tekniken finns på många gårdar. Likaså finns möjligheter att samla in data; antingen via egna mätningar eller utnyttja fjärrtjänster som bygger på satellitbilder eller annan insamlad information.

 

De senaste åren har digitaliseringen på gårdarna tagit riktig fart, nya produkter och tjänster har lanserats. Fördelarna är många med att utnyttja de möjligheterna precisionsodling ger. Optimerad produktion leder till högre produktion, bättre kvalitet, bättre odlingsnetto, mindre miljöpåverkan och resurseffektivare odling.

Mer teknik och fler möjligheter kräver större kunskap av lantbrukaren. När man frångår generella strategier och får mera dataunderlag för beslut krävs det kunskap för att utvärdera all information och fatta rätt beslut utifrån detta.

Vi kommer på årets tema på Borgeby Fältdagar visa på ny teknik; hur den är möjlig att använda och vad man skall tänka på.

En speciell demoyta för precisionsodlingstemat ligger precis bredvid ingång 3 vid Stora serveringstältet. Guidade turer i odlingen varje heltimme. Här kommer olika tekniker för precisionsodling testas och demonstreras i en demonstration som bygger på variationer. Maskindemo 16.00.

Utställare med relation till temat finns i ett särskilt utställartält i samma område. Där finns även ett Speakers Corner med följande program:

Speakers Corner Onsdag 27 juni

09:40 Nationellt nätverk för precisionsodling -möt samordnaren för POS
Sofia Kämpe, Agroväst
10:00 Skapa den optimala såbädden med 3D-teknik
Mikael Gilbertsson, RISE
10:20 Klimatsmart lärande genom simulatorteknik – snart med precisionsodlingsmoduler
Jörgen Holmén, Naturbruksförvaltningen VGR
10:40 Big Data och satelliter ger bättre proteinhaltsprognoser
Thomas Börjesson, Agroväst
11:00 Future Cropping – utvecklar konkreta lösningar för precisionsodling
Anna Marie Thierry, SEGES
11:20 Platsspecifik ogräsbekämpning
Thomas Börjesson, Agroväst
11:40 Nyheter om CropSAT och markdata – nu med stöd för rapsgödsling och pH-kalkning
Kristin Piikki, SLU
13:00 Precisionsodlingscheck – vilka krav ställer vi på utrustningen?
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
13:20 Digitaliseringssatsning i samarbete med innovativa lantbruksföretagare
Isak Nielsen, AgriOpt
13:40 Hvad sker der i Danmark for at få præcisionsjordbrug ud at virke hos landmanden
Sven Hermansen, SEGES
14:00 Forskning pågår- precisionsodlingsprojekt på SLU
Kristin Piikki, SLU
14:20 Precisionsodlingsrådgivning inom Greppa Näringen
Maria Stenberg, Jordbruksverket
14:40 Håll koll på klöver – påverkan på proteinhalt, ensilering och kvävebehov i vall
Sofia Kämpe, Agroväst
15:20 Utvecklad användning av Yara N-sensor
Knud Nissen, Yara

 

Speakers Corner Torsdag 28 juni

09:40 Nationellt nätverk för precisionsodling -möt samordnaren för POS
Sofia Kämpe, Agroväst
10:00 Skapa den optimala såbädden med 3D-teknik
Mikael Gilbertsson, RISE
10:20 Klimatsmart lärande genom simulatorteknik – snart med precisionsodlingsmoduler
Jörgen Holmén, Naturbruksförvaltningen VGR
10:40 Big Data och satelliter ger bättre proteinhaltsprognoser
Thomas Börjesson, Agroväst
11:00 Future Cropping – utvecklar konkreta lösningar för precisionsodling
Anna Marie Thierry, SEGES
11:20 Prognosmodell för DON med hjälp av inomfältsvariationer och väderstation
Thomas Börjesson, Agroväst
11:40 Nyheter om CropSAT och markdata – nu med stöd för rapsgödsling och pH-kalkning
Kristin Piikki, SLU
13:00 Precisionsodlingscheck – vilka krav ställer vi på utrustningen?
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
13:20 Digitaliseringssatsning i samarbete med innovativa lantbruksföretagare
Isak Nielsen, AgriOpt
13:40 Hvad sker der i Danmark for at få præcisionsjordbrug ud at virke hos landmanden
Sven Hermansen, SEGES
14:00 Forskning pågår- precisionsodlingsprojekt på SLU
Kristin Piikki, SLU
14:20 Precisionsodlingsrådgivning inom Greppa Näringen
Maria Stenberg, Jordbruksverket
15:00 Erasmus första intensivutbildning inom Smartfarming -SLU Skara står som värd
Johanna Wetterlind, SLU
15:20 Utvecklad användning av Yara N-sensor
Knud Nissen, Yara

 

I anslutning till odlingsytan finns ett tema tält. Här kommer det pågå aktivitet hela dagen, specialister och intressenter finns på plats. I tältet kommer det att finnas en mindre speakers corner där föredrag och seminarier kring precisionsodling presenteras under dagen.  I tematältet kommer även företag med koppling till precisionsodling ha möjlighet att ställa ut och presentera sig.

HIR Skånes rådgivare kommer att arrangera guidade visningar för små grupper där precisionsodling kommer att vara ämnet, missa inte detta tillfälle att följa med en expert.

Är du riktigt intresserad av precisionsodling så skall du anmäla dig till årets Pre-Event Borgeby  som arrangeras den 26 juni, dagen innan mässan öppnar. Detta är en heldagskonferens med fokus på precisionsodling. Vi kommer varva det bästa från Europa med det främsta i Sverige. Konferensen bjuder på en mix av praktiska lantbrukare och experter; allt för att ta din odling ett steg längre.

 

Välkommen till Borgeby Fältdagar i sommar, missa inte vårt tema precisionsodling!