Utställarpriser på Borgeby Fältdagar 2017

Utställaravgift

7 700 kr

Monterpriser

Stortältet 10 m2 5 700 kr, 20 m2 11 400 kr

Utemontrar pris beroende på monterstorlek enligt nedan

Storlek monter

Pris /m2

0 - 150 m2

 74 kr/m2

150 - 500 m2

 46 kr/m2

> 500 m2

31 kr/m2

El 220 V 1600 kr
El 380 V 2000 kr

Alla priser exklusive moms