Utställarpriser på Borgeby Fältdagar 2018

Utställaravgift

7 800 kr

Monterpriser

Stortältet 10 m2 6 100 kr, 20 m2 12 200 kr

Utemontrar pris beroende på monterstorlek enligt nedan

Storlek monter

Pris /m2

0 - 150 m2

 79 kr/m2

150 - 500 m2

 48 kr/m2

> 500 m2

32 kr/m2

El 220 V 1600 kr
El 380 V 2000 kr

Alla priser exklusive moms